Activiteiten tijdens de pandemie 2020

De jaarvergadering is niet gepland i.v.m. de regels omtrent de Corona pandemie. De jaarvergadering over het jaar 2020 zal plaats vinden zodra de regels dit weer toelaten.

Ook de groepsinstructies aan de leden zijn tijdelijk afgelast samen met alle andere activiteiten zoals wedstrijden en andere bijeenkomsten.

We volgen als PSV St. Lambertus de overheidsregels en adviezen dit geldt voor alle groepen leden.

Leden kunnen wel op individuele basis gebruikmaken van de buiten accommodatie ook evt. met persoonlijke instructie. Alles wel met in achtneming van de overheidsregels.

Jaar vergadering 2019

De jaarvergadering is gepland op Maandag 25-Feb-2019 in de "Beuk" en zal aanvangen om 20.00 uur. Jullie zijn allemaal van harte welkom.

De agenda zal jullie per e-mail worden toegestuurd. Maar reserveer de datum alvast in je agenda.

Heb je onderwerpen die je graag behandeld ziet worden op de Algemene Leden Vergadering stuur dan even een e-mailtje naar voorzitter@psvstlambertus.nl


Winterwedstrijden Januari 2019

De eerste 2 springwedstrijden voor pony's en paarden in het nieuwe jaar werden traditie getrouw door PSV St. Lambertus Veghel in de manege in Uden georganiseerd. Met veel starts (+/- 250) waren de wedstrijden sportief en organisatorisch zeer geslaagd. Ongeveer 25 leden hebben vrijwilligers werk verricht waarvoor de hele club hen dankbaar is. We konden dan ook een mooi bedrag storten in de clubkas. De deelnemers en bezoekers waren zeer tevreden met de wedstrijden en daar doen we het voor.


Afmelden voor instructie

Kun je niet deelnemen aan een instructie waarvoor je je opgegeven hebt stuur dan op tijd een e-mailtje aan:

instructie@psvstlambertus dan kan misschien de instructeur afgebeld worden.


Nieuwsbrief Oktober 2018

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.

Nieuwsbrief April 2018

April 2018

Beste leden van PSV. Sint Lambertus,

Dit is de eerste versie van de nieuwsbrief die we vier keer per jaar naar jullie toe willen sturen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van wat er binnen onze vereniging speelt. De afgelopen week is het nieuwe bestuur voor de eerste keer samen gekomen. De taken binnen het bestuur zijn inmiddels verdeeld: Toon v/d Hoogen: voorzitter Jan de Graaf: penningmeester Angeline Zuidema: mencommissie en beheer de Beuk (samen met Hans) Jan Willem van Heeswijk: lopende zaken, zoals MZA Ramona Sour: secretaris Nieuwe website De nieuwe website staat inmiddels ook online. Dit betekent niet dat de website al af is. Hij is nog onder constructie. Zowel de inhoud als de taal moeten nog worden aangepast. Als je nieuwsgierig bent naar de nieuwe website, kijk dan op https://www.psvstlambertus.nl/ Op de website komt ook een kalender te staan. In deze kalender kun je alle activiteiten van onze vereniging vinden. Daarnaast zullen ook andere activiteiten, zoals selectiewedstrijden opgenomen worden in de kalender.

Blog Jullie kunnen zien dat er ook een gedeelte voor een blog op de website staat. Wij willen aan alle leden vragen of ze een keer een blog willen schrijven over iets leuks, interessants, grappigs, leerzaams of gewoon iets dat met paarden & pony’s te maken heeft. Heb je een leuk stukje geschreven? Mail deze dan naar voorzitter@psvstlambertus.nl, zodat deze op de website geplaatst kan worden. Clinics Het komende jaar willen we een paar leuke activiteiten voor onze leden organiseren. We dachten hierbij aan een longeerclinic, een springclinic, een menclinic etc. De eerste zal waarschijnlijk een longeerclinic zijn. Meer informatie volgt snel. De overige clinics moeten nog een concrete invulling krijgen. Heb je een leuk idee? Neem dan contact op met Ramona Sour via info@psvstlambertus.nl Ruiterbijeenkomst De ruiters zijn de afgelopen week ook bij elkaar gekomen. Bij hen is er minder behoefte om wekelijks te lessen op het oefenterrein. De frequentie van de lessen wordt daarom voortaan eenmaal per maand. Er is wel behoefte om gezamenlijk aan activiteiten deel te nemen. Dit jaar zal er dan ook een strandrit worden georganiseerd. Als er meer bekend is over de datum, de locatie en de kosten, dan horen jullie meer. Verplaatsing datum clubdag De clubdag zal dit jaar niet op de tweede zondag van september plaatsvinden, omdat dit voor velen een druk weekend is. De clubdag zal dit jaar een week later zijn op zondag 23 september 2018. Zet deze datum alvast in jullie agenda. Midzomeravondconcours Op 12 juni gaat het Midzomeravondconcours weer van start. Op 23 april staat om 19.30 de eerste bijeenkomst gepland om dit concours weer goed te organiseren. Schrijf deze datum dus in je agenda!

Dit was de eerste nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal voor de zomervakantie verschijnen. Tips en suggesties kunnen jullie mailen naar Ramona Sour

Jaarvergadering 2018

Op 21-maart-2018 vond de jaarvergadering plaats in de Beuk.

 • Er waren 33  aanwezigen waarvan 28 leden met stemrecht.
 • Er waren 2 jubilarissen, Jaquelijne van der Ham die 25 jaar lid is van onze club en daarom uit handen van Jan-Willem een oorkonde ontving. Jan van de Graaf is al 50 jaar lid en heeft in die tijd vele functies in de club vervuld. Hij werd naast Jan-Willem ook door Dinie toegesproken. Jan werd benoemd tot ere-lid en kreeg van Dinie nog een beker uit het jaar 1968, het jaar waarin Jan begon bij Sint Lambertus.
 • Willemijn las als algemeen secretaris het jaarverslag voor.
 • Er werden namens de commissie pony's en menners ook een verslag voorgelezen.
 • Jan gaf toelichting op het financieel verslag met de constatering dat we een goed jaar achter de rug hadden.
 • De kascommissie gaf haar goedkeuring waarna Hanneke Vulders toetrad tot de commissie zodat de kas volgend jaar door haar en Ramona Sour gecontroleerd kan worden.
 • Er werd vervolgens besloten de contributie niet te wijzigen.
 • Tevens werd besloten dat de club gaat investeren in een vaardigheidsparcours voor de menners.
 • Er werden ook suggesties gedaan om in een meer professionele spring bodem aan te leggen met als commentaar dat dit wel hele grote investeringen vraagt en er dus nog vele overwegingen zullen volgen voordat zo iets aangepakt gaat worden.
 • Inmiddels was ook ons lid Ramona Sour gearriveerd die tijdens de verkiezingsavond ook elders verplichtingen had.
 • Hierna volgde de bestuursverkiezing. In 1 keer werden zowel Jan-Willem (die aftredend en herkiesbaar was) als Angeline Zuidema en Ramona Sour als nieuwe bestuursleden gekozen alle drie met algemene stemmen.
 • Vervolgens werden de aftredende bestuursleden Willemijn Vulders en Ilse van der Rijt uitgebreid bedank voor hun inzet voor onze club. Met daarbij natuurlijk het bosje bloemen en de kussen van de voorzitter.
 • Ook werd Tijn Vulders bedankt voor zijn jarenlange inzet voor met name de pony ruitertjes tijdens zijn 47 jarig lidmaatschap van psv Sint Lambertus. Joke ontving namens hem een bloemetje en we hopen dat Tijn weer het plezier in de club gaat ervaren zoals hij dat jaren heeft gehad.
 • Na de sluiting door Jan-Willem hebben nog gezellig na gekletst.