Oefentijden paarden vanaf 12-04-2018

Het buiten oefenen met instructeur start op Donderdag 19-04-2018 om 19.30 uur.

Afwisselend zullen Hanneke Vulders en Dinie van der Steen de instructie verzorgen.

Afmelden kan bij Dinie via e-mail adres instructie@psvstlambertus.nl

 

Verslag ruiter bijeenkomst 12-04-2018

Notulen Ruiterbijeenkomst PSV Sint Lambertus Veghel

Gemaakt door Yvonne Daandels

12 april 2018

Welkom en opening vergadering

Toon opent de vergadering en laat weten de nieuwe voorzitter te zijn, in samenspraak met de rest van het bestuur. Verder geeft hij aan alle leden eens langs te gaan om kennis te maken. Hij kent de club nog van lang geleden en de leden van nu niet allemaal meer. De nieuwe website is in de lucht, hier hebben Maxime en Toon werk in gestoken.

Wijzigingen bestuur

Zoals hierboven vermeld is Toon de nieuwe voorzitter, hierdoor is Jan-Willem mede bestuurslid geworden. Ramona wordt de nieuwe secretaresse van het bestuur, Willemijn draagt dit over. Verder is Angelien is ook nieuw bestuurslid vanuit de menners.

Evaluatie wintertraining

Jaquelijne en Lynn geven aan fijn te hebben gereden bij Hanneke Vulders. Waren precies genoeg deelnemers in de les. Jaquelijne geeft aan dat het fijn is om sowieso 1 keer in de week binnen te kunnen rijden als het winter is.

Evaluatie springwestrijd (afgelopen januari)

Op de kringvergadering is geopperd om misschien selectiewedstrijden samen te organiseren met bijvoorbeeld kring Helmond of kring Den Bosch. Dit omdat het aantal wedstrijd deelnemers terug blijft lopen. Met de wedstijd spelen we kiet, we doen er veel voor en houden er niet veel aan over. Ieder lid zou eens na moeten denken over sponsors voor de wedstrijd.

Zomerprogramma vaststellen, concept:

We stellen een zomerprogramma vast waarbij we niet in de bouwvak zullen plannen. Als je graag mee wil doen met een activiteit dan geef je jezelf hiervoor op om het overzichtelijk te houden.

Oefenavond paarden

We gaan vol nieuwe inspiratie de oefenavond voor de paarden op Donderdag van 19.30 t/m 20.30 uur aanpakken met de instructie van Dinie afwisselend met Hanneke Vulders.

Eventing training

Willemien, Yvonne, Marcha?, Ramona misschien. Een datum in de zomeragenda plannen bij Rob Jansen.

Buitenrit

Dit zou een van de activiteiten kunnen zijn om 3 of 4 keer in het zomerseizoen op zondag te plannen. We plannen dit dan om de selectiewedstrijden heen. De eerste buitenrit voor de paarden is gepland op Maandag 21- Mei- 2018 (2de Pinksterdag)

Lesje mennen

Positieve geluiden, hier gaan we een datum voor plannen. Mailtje met datum in mei op een woensdag.

Afdelingsdressuur

Ligt op een erg laag pitje binnen de kring. Hier is geen animo meer voor. Jaquelijne zou evt. wel willen, maar alleen met een fanatiek clubje. Dinie geeft aan dat er iemand uit Loosbroek ook interesse had om afdelingdressuur te rijden.

Dagje (en nachtje) naar zee

Eind september, begin oktober. Marcha en Yvonne gaan dit uitzoeken. Ashley vraagt na bij Suzan

van Gastel waar de club van Nijnsel altijd naartoe gaat met paarden naar zee. Dinie vraagt of

mensen die niet rijden ook mee mogen? Om een strandwandeling te maken, fietsen, lunch

verzorgen…

Andere goede ideeën zijn zeer welkom!

Wedstrijdkalender (zelf opgeven)

Er zijn nu minder kleine wedstrijden op de wedstrijd kalender om overlapping te voorkomen.

Startpas aanvragen/afmelden

Doet iedereen voor zich.

Eigen wedstrijd

Mid Zomer Avond concours 12-13 juni

Toon geeft aan in gesprek te zijn met Carla Meulendijks om een showelement (friezen show) toe te

voegen aan de midzomer avond.

13 juni ook Meierijstad-cup en koudbloeden wedstrijd (niet voor punten)

Willemien geeft aan dat het misschien een goed idee is om dit op het hoofdterrein te doen? Dan is er

publiek en krijgt het aandacht.

Ponyspelavond 15 jun

Vrijwilligerslijst

Blanco naar de leden sturen, zodat iedereen een taak kan kiezen die hij leuk vind. Gaan we dit via de

website doen?

Denk weer aan de emmers met bloemen!

Clubdag

Toon, Dinie en Hans werken een idee uit. We een andere datum, de 4e zondag van september.

Rondvraag

Geen vragen.

Sluiting

Toon sluit af, we gaan er een gezellig zomerseizoen van maken!

Weekend naar zee van Vrijdag 8 september t/m Zondag 9 september.

Een groep ruiters en menners zal van Vrijdag 8 september t/m Zondag 9 september naar Renesse gaan om met de paarden gaan te rijden aan de zee en met elkaar een gezellig weekend te beleven. Informatie hierover vraag je op bij Marcha of Yvonne.